Sociale huisvesting in Vlaanderen

Blikken naar de toekomst

Tom Vandromme, Diederik Vermeir, Sien Winters, Bernard Hubeau

Gompels & Svacina, 2019

35,00

in bestelling

De sociale huisvesting in Vlaanderen draagt bij aan de verwezenlijking van het grondrecht op wonen voor de zwakste huishoudens. Sociale woonactoren verhuren kwaliteitsvolle en betaalbare woningen aan een afgelijnde doelgroep. Tegelijk is het aanbod sociale huurwoningen sterk ontoereikend, wat resulteert in aanzienlijke wachtlijsten. Daardoor kan het grondrecht op wonen van de huishoudens die (nog) geen toegang tot de sociale huur hebben, in het gedrang komen. Het sociale woonaanbod moet dus dringend omhoog, maar de financiering van sociale huisvestingsmaatschappijen staat onder druk. Tegelijk wijzigen de uitgangspunten van het sociale huurstelsel: de doelgroep wordt via de tijdelijke huurovereenkomsten sterker afgebakend en private ontwikkelaars krijgen een grotere rol via SVKpro. De sociale huisvesting staat dus voor grote uitdagingen.
In december 2018 organiseerden het Steunpunt Wonen en de Universiteit Antwerpen de ‘Discussiedagen Sociale Huisvesting’. Twee dagen lang gingen beleidsvertegenwoordigers, academici en woonactoren op basis van thematische papers met elkaar in dialoog over de toekomst van de sociale huisvesting. Dit boek bundelt deze papers en biedt daarom een interessante verzameling van verschillende visies over de toekomst van de sociale huisvesting.

Categorie:

ISBN: 9789463711364

351 pagina's, afbeeldingen in kleur, paperback, Nederlands