Ney & Partners: Bruggen over het Albertkanaal, een wandeling / Les Ponts du canal Albert, une promenade / Bridges across the Albert Canal, A Walk

Egon Verleye, Matthieu Maillé, Laurent Ney, Jean-Pierre Aelterman, Katrien Vandermarliere (Ed.), Corentin Haubruge (photography)

Ney & Partners, 2023

45,00

Medio jaren negentig besliste de ‘Vlaamse Waterweg’ om de toekomst van de binnenvaart te verzekeren door bestaande bruggen te verhogen en een aanzienlijk aantal nieuwe bruggen te bouwen. Ney & Partners wint in 2009 de ontwerpopdracht met het voorstel voor een generieke stalen boogbrug. De opdracht, de procedure, het ontwerp en de technische uitwerking worden in dit boek toegelicht.
Dertien jaar later maakt Corentin Haubruge voor Ney & Partners een fotografische inventaris van de inmiddels 21 gerealiseerde bruggen. De fotoreeks is van een verbluffende schoonheid. Ze toont een zichtbare aanwezigheid van het kunstwerk in het gebruik door mensen en in de natuurlijke en gebouwde omgeving. Tezelfdertijd spreken de beelden omdat ze de onzichtbare dimensies tijd, licht en materie vastleggen.
Dit boek is een ongewone combinatie van een portret van een deel van Vlaanderen en een grondige documentatie van het ontstaansproces van een generiek brugontwerp.

Categorie:

ISBN: 9789464775921

200 pagina's, geïllustreerd, 25 x 30,5 oblong, hardcover, Nederlands/Frans/Engels