Mentors: Keramisten en leermeesters in België / Ceramistes & enseignants en Belgique

Chris Campo, Ludovic Recchia

BeCraft & Prisme Éditions, 2023

39,00

Dit boek hoort bij de tentoonstelling Mentors: Keramisten en leermeesters in België, georganiseerd in 2023 door BeCraft, in samenwerking met Keramis – Centrum van de Keramiek van de Federatie Wallonië-Brussel. Dit werk, net als de tentoonstelling, brengt zesenzestig keramiekdocenten samen die hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van het keramiekonderwijs in België, evenals op de artistieke beleving ervan. De centrale vraag van de kennisoverdracht wordt onthuld in de vorm van een genealogie waarin heden en verleden worden verbonden, in een vlechtwerk doorheen gans België, vanaf de 20e eeuw tot op heden. De curatoren Kris Campo en Ludovic Recchia hebben dertien kunstenaars geïnterviewd; hun getuigenissen zijn rijk aan anekdotes en belichten diepgaande reflecties over de status van docenten, kunstenaars en keramiek..

Categorieën: ,

ISBN: 9782930451466

256 pagina's, geïllustreerd, 26 x 20 cm, paperback, Nederlands/Frans