Letterfontein (over drukletters)

Vierde editie

Joep Pohlen

Uitgeverij Fontana, Roermond, 2010

49,50

De vierde editie (eerste druk) van het boek Letterfontein is geschreven, samengesteld en ontworpen door Joep Pohlen met bijdragen van Geert Setola.

– Hoofdstuk 1:
behandelt onder andere: de historie van het schrift en van de typografie, de anatomie van de letter, de letterfamilie en haar onderdelen, letters en hun classificaties, een vergelijkende studie van drie schreefloze en drie schreefletters, een exposé over maatsystemen en benamingen, de digitale formaten van lettertypes, typografische regels en aanbevelingen en de keuze van een lettertype.
– Hoofdstuk 2:
laat Lettertypes zien in gradaties voor leestypografie met zetvoorbeelden. Deze lettertypes tonen een beeld van de grote stilistische lijnen en technische ontwikkelingen in de typografische geschiedenis. Bij elk van deze lettertypes worden 6 alternatieven gegeven van vergelijkbare lettertypes.
– De Appendix:
is zeer uitgebreid en gedrukt op een getinte papiersoort. Naast een uitgebreide algemene index zijn er alfabetische indexen van de lettertypes, letterontwerpers en letteruitgeverijen. In de Index letteruitgeverijen zijn talloze voorbeelden te zien uit letterproeven. De Tijdlijn letteruitgeverijen geeft vanaf 1450 de meest belangrijke letteruitgeverijen weer met hun produktiefste periodes. Een uitgebreid glossarium (woordenboek) en een bibliografie sluiten de Appendix af.
– Handige typometer:
Een typometer wordt als boekenlegger meegeleverd. Op deze typometer staan vier maatsystemen en hun omrekenfactoren en worden belangrijke verborgen tekens van het Mac-toetsenbord weergegeven met toetsaanslagen.

Artikelnummer: 3639 Categorie:

ISBN: 9789075084061

640 pagina's, 17 x 24,5 cm, druk in twee kleuren, twee papiersoorten voor het binnenwerk, gebonden in harde band met twee leeslinten, oplage slechts 1000 ex. (genummerd)