Het bezielde landschap: Tuinen als spiegel van de westerse cultuur

Pierre Bonnechere, Odile De Bruyn

Mercatorfonds, 1998

70,00

1 op voorraad

Ons exemplaar is nieuw en in perfecte conditie.
Restructies van historische tuinen zoals reeds concreet werd gerealiseerd in Versailles in Frankrijk Paleis het Loo in Nederland en Hampton Court in Groot-Britannie – Het bezielde landschap brengt een bijzonder originele synthese die de traditionele tuingeschiedenis ver overstijgt.

Pierre Bonnechere en Odile De Bruyn verkennen de culturele dimensie van de tuin die feerieke plaats waar natuur en cultuur elkaar ontmoeten dank zij de magie van de kunst. Nu eens de schilderkunst dan weer de beeldhouwkunst of de architectuur verkennend belichten zij de nauwe banden die steeds hebben bestaan tussen deze kunsttakken en de kunst van de tuinaanleg. Daarbij gaat ook aandacht naar twee domeinen wier relatie met de tuinkunst nog al te vaak wordt miskend: de literatuur en de muziek. Aan de hand van een bloemlezing uit de meest diverse bronnen (proza poezie hymnes inscripties papyri romans reisverhalen symfonische gedichten opera’s…) daterend uit alle perioden van de geschiedenis belichten de auteurs talloze visuele documenten die zij tijdens hun jarenlange zoektocht bijeen brachten: muurschilderingen reliefs miniaturen tapijten gravures schilderijen tekeningen oude foto’s… Het doel dat hen daarbij voor ogen staat is: aan de lezer die aldus in de mentale wereld van ieder tijdperk is binnengeleid de geest van iedere beschaving doen vatten doorheen de tuinen die eigen zijn aan die beschaving en die er evenzeer de getrouwe afspiegeling als een bevoorrechte uitdrukking van zijn. In functie daarvan achtten de auteurs het van essentieel belang om de tuinkunst te zien in een ruim historisch perspectief om zodoende in meer recente tuinen – van de renaissance tot de 20e eeuw – de invloeden uit vroeger tijdvakken te kunnen onderkennen. Om die reden besteden zij ook aandacht aan periodes waarvan het belang voor de geschiedenis van de tuinkunst vaak wordt onderschat zoals de Egyptische tijd de Oudheid of de middeleeuwen. Zij staan ook uitgebreid stil bij de tuin in de moslimwereld een type dat zich weliswaar ontwikkelde in de marge van de Europese cultuur maar dat dezelfde wortels heeft als de westerse tuin die er in vele periodes van de geschiedenis invloed van onderging.

ISBN: 9789061534099

352 pages, illustratation in color & b/w, 29,7 x 23,2 cm, hardcover in slipcase, Dutch