Albert Baertsoen: Protagonist van het fin de siècle (MSK Gent)

René Vermeir, Johan De Smet, Stefan Huyghebaert, Yann Farinaux-Le Sidaner, Stephen G. Goddard

MSK Gent & Snoeck, 2022

50,00

Rond 1900 genoot de schilder, tekenaar en graficus Albert Baertsoen (1866-1922) grote internationale bekendheid door de verstilde, melancholische impressies die hij van zijn geboortestad Gent maakte. Het gevoel van onbehagen dat het fin de siècle kenmerkte, wist hij en vooral hij als beeldend kunstenaar geassocieerd met het thema van ‘de dode stad’, dat op dat ogenblik ook in de literatuur op de voorgrond trad. Baertsoen was evenwel veel meer dan ‘le peintere de Gand’, de eretitel die zijn tijdgenoten hem toekenden. Hij werd evenzeer bewonderd om de die hij in steden als Brugge, Nieuwpoort, Veere, Amsterdam en London maakte. Ook als etser kende hij succes op internationale forum; zijn grafische oeuvre is misschien wel het aspect van zijn kunstenaarschap waarmee hij vandaag de dag de grootste bekendheid geniet.
Parallel met de tentoonstelling in het MSK Gent belicht dit boek voor het eerst de eigenheid en veelzijdigheid van Baetsoens oeuvre. In diverse bijdragen leren we hem daarenboven kennen als een goed geïnformeerde intermediair in het tentoonstellingswezen van zijn tijd en als een ruimhartige persoonlijkheid met een indrukwekkend internationaal netwerk, die de belangrijkste binnen- en buitenlandse kunstenaars van zijn tijd onder zijn vrienden mocht rekenen.

Categorie:

ISBN: 9789461618092

368 pagina's, illustraties in kleur & z/w, 28,2 x 21,5, hardcover, Nederlands