Verleidelijke vitrines: 700 jaar winkelpuien in Gent

Guido Everaert, Sophie Derom, Tamara Rogiest, Patrick Viaene, Norbert Poulain en Marc Dubois

Dienst Monumentenzorg e, architectuur stad Gent & Snoeck, 2016

38,00

out of print

Wie handelswaren wil verkopen moet de aandacht trekken van de klant. Door middel van een aantrekkelijke winkelpui probeert de winkelier zijn artikelen zo verleidelijk mogelijk uit te stallen en de voorbijganger naar binnen te lokken. Doorheen de eeuwen heeft niet alleen de heersende architectuurstijl het uitzicht van de winkelpui bepaald maar ook de technologische vooruitgang heeft een grote invloed gehad. Aspecten zoals de glasproductie en verlichting hebben hierin een belangrijke rol gespeeld.

Winkeliers veranderen regelmatig het uitzicht van hun winkel om hun zaak een vernieuwde, hedendaagse uitstraling te geven. Daardoor is de druk op historische en architecturaal waardevolle winkelpuien zeer groot. Dagelijks moet de afweging gemaakt worden of een winkelpui erfgoedwaarde heeft en behouden moet blijven of dat deze kan aangepast worden. Toch bestaat er geen referentiewerk voor Gent waarin de historische evolutie van de winkelpuien wordt geschetst en wordt verduidelijkt aan de hand van bestaande voorbeelden.

Gebaseerd op uitvoerig archiefonderzoek en getoetst aan winkelpuien die vandaag nog in het straatbeeld te vinden zijn, wordt de evolutie van het winkelen en de weerslag ervan op de architectuur geschreven. Aan de hand van historische en actuele foto’s en archiefdocumenten worden de algemene tendensen geïllustreerd.
Het boek wordt een wandeling langs winkelpuien doorheen de tijd. De handelseconomie komt tot volle ontwikkeling in de middeleeuwen en loopt door tot vandaag. In vijf hoofdstukken belichten verschillende auteurs op welke manier het winkelapparaat geëvolueerd is, wat de invloed ervan was op de winkelpui, hoe de heersende architectuurstijl het uitzicht ervan bepaald heeft en wat de invloed is geweest van de economie en technologische ontwikkelingen.

Artikelnummer: 13664 Categorie:

ISBN: 9789461613165

256 pagina's, 375 z/w & kleur illustraties, 29,7 x 24 cm, hardcover, Nederlands