Rein Dufait: Things & Air

Rein Dufait, Zoë Gray

Borgerhoff & Lamberigts/MER, 2018

39,00

Voor Rein Dufait is de definitie van sculptuur het toevoegen of aftrekken van materiaal. Zijn rigoureuze benadering van het door hem gekozen medium heeft hem ertoe gebracht een eenmalige – misschien ook eenzame – praktijk te ontwikkelen die wordt gevoed door een aandringende nieuwsgierigheid naar materiaal (door de mens of door de natuur gemaakt) en een fascinatie voor vorm (organisch of artistiek). In zijn werk confronteert Dufait de fundamentele vragen van de beeldhouwkunst: hoe de ruimte te verdelen; hoe texturen te combineren; hoe je volume en hoogte creëert. Zijn sculpturen zijn nooit verhalend, zelden figuratief, maar verwijzen vaak naar organische structuren. Altijd menselijk van schaal, onthullen ze een efficiëntie in constructie die fundamenteel is voor hun betekenis.

ENG
For Rein Dufait, the definition of sculpture is the adding or subtracting of material. His rigorous approach to his chosen medium has led him to develop a singular — perhaps also solitary — practice that is nourished by an insistent curiosity about material (whether natural or manmade) and a fascination with form (whether organic or artistic). In his work, Dufait confronts the fundamental questions of sculpture: how to divide space; how to combine textures; how to create volume and height. His sculptures are never narrative, seldom figurative, but often refer to organic structures. Always human in scale, they reveal an efficiency in construction that is fundamental to their meaning.

ISBN: 978 94 9304 508 8

164 pagina's, 31,8 x 21,3 cm, paperback, Nederlands/Engels 164 pas, 31,8 x 21,3 cm, paperback, English/Dutch