Patrick van Caeckenbergh: Welkom

Patrick Van Caeckenberg, Natacha Pugnet, Lieven Van Den Abeele, Tom Van Imschoot, Cathérine Verleysen, Paul Vermeulen

Museum voor Schone Kunsten Gent, 2018

55,00

Enkel nog via MSK Gent

In 2017 schonk kunstenaar Patrick Van Caeckenbergh (Aalst, 1960) ‘Het Sigarenkistje’ aan het MSK. Deze bijzondere schenking mondt nu uit in een even fascinerend boek, dat toepasselijk de titel ‘Welkom’ draagt.
Als kunstenaar is Patrick Van Caeckenbergh een knutselaar. Zijn ambacht is dat van de bricoleur, geïmproviseerd en aangepast aan de omstandigheden. Zijn technieken zijn deze van de collage en de assemblage. Zijn methode is gebaseerd op de vrije associatie, waarbij de kracht van de verbeelding resulteert in machtige beelden.
Wat vroeger een werkkamer was is nu een levendig kunstwerk geworden. Maar Het Sigarenkistje is meer dan dat: het is een architectuur van de herinnering, een archief van de verbeelding, een doos vol gedachtenissen, het slakkenspoor van een stuk van zijn leven en het verhaal van het dorp waar hij twintig jaar gewoond heeft.
Al deze aspecten worden belicht in deze unieke publicatie – eerder een kunstenaarsboek dan een kunstboek – dat door de kunstenaar zelf ontworpen werd.

ENG.
In 2017, artist Patrick Van Caeckenbergh (Aalst, 1960) donated ‘The Cigar Box’ to the MSK. This special donation now results in an equally fascinating book that appropriately carries the title ‘Welcome’.
As an artist, Patrick Van Caeckenbergh is a hobbyist. His craft is that of the bricoleur, improvised and adapted to the circumstances. His techniques are those of the collage and the assembly. His method is based on the free association, where the power of the imagination results in powerful images.
What used to be an office has now become a lively work of art. But The Cigar Box is more than that: it is an architecture of memory, an archive of the imagination, a box full of memories, the snail’s trace of a piece of his life and the story of the village where he lived for twenty years.
All these aspects are highlighted in this unique publication – an artist’s book rather than an art book – that was designed by the artist himself.

Categorie:

ISBN: 9789082937107

houten sigarenkist, 23,8 x 37 cm, boek geplastificeerd 33,6 x 20,5 cm, 300 pagina's, paperback, Nederlands/Engels - wooden cigar box, book plasticized 33,6 x 20,5 cm, 300 pages, paperback, English/Dutch