Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2018

Yearbook Landscape Architecture and Urban Design in the Netherlands 2018

Mark Hendriks (red.), Martine Bakker, Marieke Berkers, Rob van der Bijl, Marc Nolden, Anne Seghers, Linde Egberts

Blauwdruk, 2018

27,50

Nederlandse landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen denken mee over grote opgaven zoals klimaatverandering en energietransitie, en het woningbouwvraagstuk en stedelijke vernieuwing. De vaardigheid om over lange periodes complexe ontwikkelingen in goede banen te leiden combineren zij met inspirerend ontwerponderzoek en pareltjes van ambachtelijkheid.
Het JAARBOEK LANDSCHAPS-ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW 2018 brengt de state of the art van het ruimtelijk ontwerp in kaart. Naast 20 voorbeeldige projecten bevat het boek een verslag over de keuzes van de selectiecommissie, een essay over de omgang met jong erfgoed, een interview met de eigenzinnige Eindhovense woningcorporatiedirecteur Thom Aussems en een fotoverhaal over wat mogelijk een nieuwe opgave voor de landschapsarchitectuur en stedenbouw inluidt: de intense droogte van 2018.

ENGLISH:
Dutch landscape architects and urban planners think along about major challenges such as climate change and energy transition, and the housing issue and urban renewal. The ability to manage complex developments in the right direction over long periods, they combine with inspiring design research and gems of craftsmanship.
The YEARBOOK LANDSCAPE ARCHITECTURE AND URBAN BUILDING 2018 charts the state of the art of spatial design. In addition to 20 exemplary projects, the book contains a report on the choices made by the selection committee, an essay on how to deal with young heritage, an interview with the quirky Eindhoven housing corporation director Thom Aussems and a photo story about what may be a new challenge for landscape architecture and urban planning: the intense drought of 2018.

Categorie:

ISBN: 9789492474285

176 pagina's, 32,8 x 22,7 cm, paperback, Nederlands/Engels - 176 pages, 32,8 x 22,7 cm, paperback, English/Dutch