J.W. Waterhouse 1849-1917

Betoverd door vrouwen

Groninger Museum & Bai, Antwerpen, 2008

45,00

out of print

De kunstenaar werd in Rome geboren, maar verhuisde al spoedig naar Londen. Daar assisteerde hij in het atelier van zijn ouders die beiden kunstenaar waren. Hier ontwikkelde Waterhouse zijn belangstelling voor schilderen, beeldhouwen en de klassieke oudheid. In 1870 werd hij toegelaten tot de Royal Academy of Arts. Hij maakte naam, in de jaren zeventig van de negentiende eeuw, met opzienbarend oorspronkelijke en vaak melancholische afbeeldingen die aan de klassieke oudheid waren ontleend.
Door zijn rijk gekleurde, geladen afbeeldingen van mooie vrouwen krijgt Waterhouse veel waardering in de jaren negentig van de negentiende eeuw. De onderwerpen, die Waterhouse ontleent aan auteurs als Ovidius, Keats, Boccaccio, Shakespeare, Shelley en Dante, zijn loftuitingen op de hartstochtelijke passie voor vrouwen, water, natuur, liefde en dood. Vaak met duistere ondertonen, die duiden op zijn fascinatie met de onderwereld. Tot zijn boeiende taferelen behoren Ophelia, Circe, Hylas and the Nymphs, La Belle Dame Sans Merci en Echo and Narcissus.

ISBN: 9789085864448

264 p., 29 x 24,5 cm, hardcover, Nederlands