Ingrid Godon: Dantesken

Ingrid Godon, introductie Eddie Guldolf

MER & Borgerhoff & Lamberigts, 2018

59,95

Ingrid Godon (1958) was vroeger een tekenend kind. Altijd en overal. En tekenen doet ze nog steeds.
Haar boeken worden wereldwijd vertaald en ze sleepte al heel wat prijzen in de wacht zoals de Boekenpauw en de Gouden Griffel.
Met ‘Dantesken’, haar eerste kunstuitgave, toont ze dat haar perspectief nog breder reikt dan het kinderboek. Ze brengt voor het eerst een uitgave zonder tekst met beelden die voor zich spreken.
Wie zijn de wezens die de tekeningen van Ingrid Godon bevolken? Het zijn mensen, zeker. Wat is er dan van een mens als die alleen als beeld bestaat? In dit boek reizen we door de werken van een begenadigd beeldenmaker, een ijle wereld van menselijke natuur.
Wie ontmoeten we? Wie, of wat, herkennen we? Een boek met 800 beelden van Ingrid Godon die voor zich spreken.

ENG
Ingrid Godon (1958) used to be a drawing child. Always and everywhere. And she still does signs.
Her books are translated worldwide and she has already won a lot of prizes, such as Boekenpauw and Gouden Griffel.
With ‘Dantesken’, her first art publication, she shows that her perspective extends even wider than the children’s book. For the first time she brings a publication without text with images that speak for themselves.
Who are the beings who populate the drawings of Ingrid Godon? They are people, certainly. What then is there of a person who only exists as an image? In this book we travel through the works of a gifted image maker, a thin world of human nature.
Who are we meeting? Who, or what, do we recognize? A book with 800 images of Ingrid Godon speaking for themselves.

Categorie:

ISBN: 9789089319395

640 pagina's, 28,5 x 20,9 cm, paperback, Nederlands/Engels 640 pages, 28,5 x 20,9 cm, paperback, Dutch/English