De school als ontwerpopgave.

Schoolarchitectuur in Vlaanderen 1995-2005

Maarten Van Den Driessche & Bart Verschaffel (redactie)

A&S Books, Gent, 2006

28,00

Vandaag staat de scholenbouw terug op de agenda. De Vlaamse Gemeenschap leidt een grote bouwcampagne in. Daarbij stelt zich echter niet alleen de vraag hoe we een ambitieuze bouwcampagne aanpakken en financieren. Op de agenda staat ook en allereerst de vraag: welke school moeten we bouwen? Wie weet wat een school is? Wat heeft de architectuur over de school te zeggen, en wat mag men van de architectuur verwachten? De school als ontwerpopgave. Schoolarchitectuur in Vlaanderen 1995-2005 is de eerste studie over Scholenbouw in Vlaanderen sedert Van Bogaerts Logica en Actie in de Scholenbouw uit 1972. Het boek geeft vooreerst het kader aan van de scholenbouw in Vlaanderen en schetst een historisch perspectief. De politieke en institutionele geschiedenis van de scholenbouw verheldert immers hoe het bestaande architectuurpatrimonium en de schoolsites zich gevormd hebben. Vervolgens wordt het architectuurdiscours over scholenbouw zoals zich dat vanaf de negentiende eeuw heeft ontwikkeld besproken. De studie van deze architectuurtraktaten is verhelderend omdat ze een aantal vooronderstellingen en automatismen van de scholenbouw blootlegt. De geldende wet- en regelgeving inzake scholenbouw past dit discours toe. Een intermezzo met een voorstelling en een bespreking van literaire tekstfragmenten leidt naar het derde hoofdstuk waarin het basisinzicht van deze studie theoretisch geformuleerd wordt. Tegenover de opvatting van de school als ‘aangepaste leeromgeving’ wordt het model gesteld van de school als een ideale gemeenschap gewijd aan de studie, die samenwoont in een enigszins afgezonderde, eigen Wereld. Vervolgens wordt een reeks van vijftien recente architectuurprojecten en realisaties in Vlaanderen voorgesteld en uitebreid besproken. Deze projecten worden visueel gedocumenteerd. Deze projecten tonen dat in de schoolarchitectuur een beleving- en betekenisdimensie schuilt die de pure ‘bruikbaarheid’ of ‘aangepastheid’ verre overstijgt.

Artikelnummer: 1117 Categorie:

ISBN:

368 p., ill., paperback