De narratieve ruimte: over de kunst van het tentoonstellen

Herman Kossmann, Suzanne Mulder, Frank den Oudsten

010, Rotterdam, 2012

39,00

uitverkocht

De Narratieve Ruimte gaat over tentoonstellingen en over het maken ervan. Het boek plaatst het vak in een breed theoretisch, praktisch en cultuurhistorisch kader en definieert een begrippenkader dat recht doet aan de dynamiek van het werkterrein. Bij tentoonstellingen staan ontwerpers voor de opgave vaak complexe narratieve (verhalende) en wetenschappelijke doelstellingen te vertalen in een aansprekende, ruimtelijke vertelling die een mix kan bevatten van uiteenlopende media en communicatieve strategieën.
Met ruimte, collectiestukken, beelden, tekst, licht, fotografie, film, nieuwe media en interactie kan een tentoonstelling als geen ander medium bezoekers of gebruikers informeren en verleiden, verwondering wekken, betrokkenheid creëren of ervaringen oproepen. De Narratieve Ruimte legt de dramaturgische en scenografische principes bloot van de tentoonstelling als narratieve ruimte en inspireert tot een nieuwe benadering van het tentoonstellingsontwerp.
In het boek wordt het werkterrein vanuit drie invalshoeken benaderd: theoretisch-filosofisch, vanuit de dagelijkse ontwerppraktijk en cultuurhistorisch. Het is niet alleen bedoeld voor ontwerpers, maar ook voor curatoren en critici, voor mensen uit de wereld van het theater en de architectuur, kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in de zeggingskracht van de ruimte.

Artikelnummer: 11576 Categorie:

ISBN: 9789064507939

192 pagina's, illustraties in kleur & z/w, 23 x 15,7 cm, Paperback, Nederlands