Berlinde De Bruyckere: It Almost Seemed a Lily

Berlinde De Bruyckere, Mirjam Devriendt, Barbara Baert, Lieve Watteeuw

Museum Hof van Busleyden & Hannibal, 2018

59,00

Voor haar nieuwste werk liet de Belgische kunstenares Berlinde De Bruyckere zich inspireren door de zestiende-eeuwse zogenaamde Besloten Hofjes. De Hofjes zijn kleine houten kastjes, gevuld met een amalgaam van artefacten, gaande van handgemaakte sculptuurtjes over zijden bloemen en diertjes tot wassen medaillons en met stof omwikkelde botrelieken. De Bruyckere voelt een nauwe verwantschap tussen haar werk en deze wonderlijke microkosmossen, die deel uitmaakten van de spirituele wereld van de Mechelse gasthuiszusters, die hen met veel zorg en toewijding vervaardigden.
Met haar serie It almost seemed a lily gaat De Bruyckere in dialoog met de zeven Besloten Hofjes van Mechelen, die onlangs erkend werden als topstukken. Ze creëerde monumentale houten lijsten met binnenin het tedere silhouet van een bloem, opgebouwd uit een veelheid aan elkaar tegelijk overlappende en onthullende materialen. De imposante afmetingen van de kaders contrasteren met de fragiliteit van wat ze omsluiten. Zoals de overdadigheid van de Hofjes de verbeelding aan het werk zet en een paradijselijke ‘tuin’ suggereert, zo evoceren ook de werken van De Bruyckere door hun materiële gelaagdheid en in elkaar overvloeiende contrasten een andere tijd en ruimte, Utopia.
Voor deze gelegenheid stelde de kunstenares een luxueuze map samen met zes uitneembare katernen en laat zich stukje bij beetje openen en ontrafelen als was ze een Besloten Hofje.

ENGLISH:
Belgian artist Berlinde De Bruyckere’s most recent work is inspired by the sixteenth-century artefacts known as the Enclosed Gardens. The Gardens are small wooden cabinets filled with a profusion of artefacts, ranging from handmade sculptures to flowers and animals in silk, and including wax medallions and fabric-wrapped bone relics. De Bruyckere senses a natural affinity between her work and these wonderful microcosms, which were part of the spiritual world of the sisters of the Hospital of Our Lady in Mechelen, who crafted them with the utmost care and devotion.
With her series ‘It almost seemed a lily’, De Bruyckere enters into a dialogue with the seven Enclosed Gardens of Mechelen, which are now recognised as masterpieces. She has created monumental wooden frames that house the tender silhouette of a flower, the latter of which is composed of a multitude of materials that can conceal as much as they reveal. The imposing dimensions of the frames contrast with the fragility of their interiors. Just as the sumptuous Gardens stimulate the imagination and suggest a paradisiacal ‘garden’, the material stratification and interwoven contrasts in De Bruyckere’s works also evoke another time and space, a Utopia.
To mark the occasion, the artist has created a luxurious portfolio.

ISBN: 978 94 9267 777 8

Map met 6 uitneembare katernen van telkens 16 pagina's, 6 extra pagina's, 34,5 x 28 cm, Nederlands/Engels - Folder with 6 removable sections of 16 pages each, 6 extra pages, 34.5 x 28 cm, Dutch / English