cover

Ben Sledsens

Karen Van Godtsenhoven, Manfred Sellink e.a.

De jonge Belgische kunstenaar Ben Sledsens (°1991) is nog maar net aan een carrière in de beeldende kunst begonnen, maar hij wordt al omarmd door de kunstwereld. Op zijn grote canvassen vertaalt hij de klassieke genres van de schilderkunst - het portret, het stilleven, het interieur, het landschap - naar de beeldtaal van zijn eigen rijke universum. Hij verknipt het alledaagse leven en zet de ervarin­gen naar zijn hand. Het resultaat lijken momentopnames van het gewone, dat toch telkens bijzonder en poëtisch aanvoelt. De invloed van grootmeesters als Matisse, Rousseau en Bruegel is in zijn kleine utopieën niet ver weg. Geïnspireerd door de natuur ontstaan de werken van Sledsens organisch. Geen strakke lijnen of vooropgezette schema's, maar wel een natuurlijk vloeiende weerspiegeling van zijn gedachten van het moment. De eenvoud van zijn onderwerpen maakt de beelden net erg vatbaar voor interpretatie. De kijker vult zelf het narratief aan dat nog alle kanten uit kan. Sledsens' doeken zijn letterlijk groot genoeg om erin te kunnen stappen en nodigen uit om er in gedachten in te verdwijnen. De werken van Sledsens zijn steeds subtiel met elkaar verbonden, bij-voorbeeld door weerkerende objecten. In het beëindigen van één werk ligt reeds de kiem van een ander. Op die manier vormt zijn prille oeuvre als het ware één groot verhaal. Dit boek wordt uitgegeven naar aanleiding van de tweede solotentoon­stelling van Ben Sledsens in Tim Van Laere Gallery, die loopt van 6 september tot en met 20 oktober 2018.

ISBN-10:
ISBN-13: 9789492677655

144 pagina's, geïllustreerd, 29 × 24,7 cm, hardcover, Nederlands/Engels

Hannibal Publishing, 2018
€ 39.95

Blader