cover

Studio Lens°Ass: Renovate!

Marc Dubois, Jürgen Vandewallen, Karin Van Opstal, Bart Lens, o.a.

"Verbouwen is geen tweederangs opdracht.Terwijl bij nieuwbouw vaak een referentiekaderontbreekt is bij renovatie en restauratie het "aanwezige"het uitgangspunt. Lens en Prinsen en hunequipe tonen ons wat omgaan met bouwkundigerfgoed betekent. Er wordt niet vertrokken vanuiteen nostalgische attitude; de taak van de architectis het gebouw goed te begrijpen en het doorte geven aan de volgende generatie. Vooreerst eliminerenwat storend is om vervolgens toevoegingenaan te brengen met de grootste zorgvuldigheid.Dit vraagt een attitude van respect waarbijhet bestaande in balans wordt gebracht met hetnieuwe. Juist dit evenwicht vraagt vakkennis opverschillende niveaus: van ruimtelijk inzicht tot beheersing van de
verschillende materialen met de bijhorende details. Het aanpassen aan de actuelenoden en woonbeleving weet studio Lens°ass inharmonie te brengen met de historische dimensie.
Een interessante ontdekking.”(Marc Dubois)

ISBN-10:
ISBN-13: 9789090306537

314 pagina's, 22,8 × 16,3 cm, genaaid gekartonneerd, Nederlands

Lensass, 2017
€ 29.95

Blader