cover

Dom Hans van der Laan: Tomelilla

Caroline Voet

Dom Hans van der Laan, Benedictijner monnik in de abdij van Vaals, architect, ontwerper en theoreticus heeft zich, in een levenslange zoektocht, beziggehouden met de essentie van al het menselijk maken. Zo heeft hij op het gebied van het architectonisch ontwerpen een alomvattende architectuurtheorie ontwikkeld. Door te zoeken naar de essentie van het bouwen, waarbij hij zich baseert op een fenomenologische grondslag, schept hij in zijn eigen ontwerpen een ware architectuur die van alle tijden is.
Als architect heeft hij een bescheiden oeuvre nagelaten. De ontwerpen zijn echter een uitdrukking van de voortdurende ontwikkeling van de theorie. Zijn laatste ontwerp, het klooster Mariavall in Tomelilla, onderwerp van dit boek, beschouwt hij als een laatste specimen, als het meest complete ontwerp van alle voorgaande experimenten.

In een uiterst nauwkeurige casestudy van het Benedictinessenklooster in Zweden, ontrafelt Caroline Voet stap voor stap het gehele ontwerp- proces van deze nog niet eerder geanalyseerde abdij. Gesteund door de originele tekeningen, de speciaal voor dit boek gemaakte analytische schetsen en de toelichting van Rik van der Laan, neef van Dom Hans en uitvoerend architect van Tomelilla, krijgt de lezer een diepgaand inzicht in het ontworpen complex. Daarnaast is, door een uiterst precies verwijzingssysteem, een unieke directe koppeling van ontwerpbeschrijving met de theorie van De architectonische ruimte ontstaan. Hierdoor kan met recht gesproken worden van een proeve van een handboek voor de architect, of wel een leeswijzer bij de wel zeer theoretische benadering die in het hoofdwerk van Dom Hans van der Laan is gehanteerd. De vele foto’s, de nog niet eerder gepubliceerde schetsen voor het mannenklooster in Mariavall, de bijdrage van Rudi de Bruin, uitvoerend architect in Zweden, over de natuursteen toepassingen in de kloosterkerk, de biografische ontboezemingen van broeder Lambertus, met zijn kijk op het leven van medebroeder Dom Hans en een redactionele inleiding completeren dit belangrijke werk.

ISBN-10:
ISBN-13: 9789461400390

272 pagina's, geïllustreerd, 24 × 25 cm, hardcover, Nederlands

Architectura & Natura, 2016
€ 59.50

Blader