2014: Ruben Bellinkx maakt een installatie in de vitrines van Copyright Antwerpen, 06/2014 2014

We vroegen Ruben Bellinkx een installatie te maken voor de 3 vitrines van Copyright Bookshop, n.a.v. de publicatie van zijn eerste monografie 'No obstacle, No Image'. In de bookshop konden de bezoekers kjken naar zijn beklijvende video over de 3 vechtende honden en de stoel.