De architectonische kleur

Jan de Heer

010, Rotterdam, 2008

34,50

out of print

Het boek is het relaas over een niet onbelangrijk aspect van het werk van Le Corbusier. Het gaat over de wijze waarop hij aan het begin van de jaren twintig kwam tot een eigenzinnige benadering van de architectonische polychromie. Zijn jeugdwerken waren nog gebouwd in een traditionele stijl, gebruikmakend van lokale bouwmethoden en materialen en voorzien van door hemzelf ontwikkelde ornamentiek. Met zijn puristische architectuur, waarvan hij de beginselen vanaf 1920 formuleerde en die in zijn architectuur tot 1927 tot uitdrukking komen, voer hij een rigoureuze andere koers. De gebouwen werden opgetrokken in gewapend beton, afgewerkt met een pleisterlaag en vervolgens geheel geschilderd. De kleuren voor het schilderwerk waren ontleend aan bovengenoemd grote gamma, de architectonische kleuren.
In de jaren vijftig gaf Le Corbusier de natuurlijke polychromie, de kleur van het materiaal, voorrang boven de geschilderde polychromie. Was de polychrome schildering in de puristische architectuur een onvermijdelijke en totale bewerking, na de Tweede Wereldoorlog kreeg ze een bescheiden plaats als ornament.

SKU: 1745 Category:

ISBN: 9789064506703

272 p., 24 x 17 cm, flexicover, Nederlands/ English version available !