Architectuur in de kapotte stad UITVERKOCHT

Hans van der Heijden

Thoth, Bussum, 2008

29,90

out of print

Op grond van dit onderzoek introduceert de auteur een schema aan de hand waarvan complexe stedelijke opgaven kunnen worden beschreven. Hierin gaat het om de historische waardering van de opgave binnen de dynamiek van de maatschappelijke processen die eigen zijn aan stadsvernieuwingsprojecten. De bruikbaarheid van dit ontwerpmethodisch gereedschap wordt geïllustreerd met een aantal ontwerpoefeningen voor de Nederlandse naoorlogse stad. 4Architectuur in de kapotte stad’ laat zich zo lezen als een handboek dat gericht is op de alledaagse praktijk. Maar het is ook een manifest: het verhoudt zich kritisch tot de beeldgerichte architectuur van dit moment. Het is een pleidooi voor de historische stad van morgen, een stad waarin heden en verleden in een wederkerig, vitaal verband staan.

SKU: 1847 Category:

ISBN: 9789068684506

216 pagina's, 21,6 x 22,8 cm, hardcover, Nederlands